одобрен

Отчет за ведомствените и административните разходи по бюджетни програми

Уникален идентификатор:  47a153d6-c444-433a-b2fd-817485076768

Основна тема:  Околна среда

Версия: 3

Автор: РИОСВ Шумен

Връзка с автор: riosv@riosv-shumen.eu

Отговорник поддръжка: riosv@riosv-shumen.eu

Връзка с отговорник поддръжка: riosv@riosv-shumen.eu

  • Създаден на: 2019-03-15 13:18:07
  • Създаден от: dragomir_vasilev
  • Последна промяна: 2020-06-25 15:03:51
  • Последно променил: dragomir_vasilev