одобрен

Регистър на местните поделения на вероизповеданията в община Джебел през 2018 г.

Уникален идентификатор:  47f3cd3d-d6a9-4d80-ab5e-dce3d5b88374

Основна тема:  Население и социални условия

Версия: 2.1

  • Създаден на: 2020-02-11 13:45:29
  • Създаден от: kmet_dj
  • Последна промяна: 2020-02-11 13:46:17
  • Последно променил: kmet_dj