одобрен

Публичен регистър на община Крушари за разпоредителните сделки с имоти

Уникален идентификатор:  4814d23c-b06f-4cd1-b87d-fe7af54a98ca

Описание:

съгласно чл.41, ал.4 от ЗОС /ДВ бр.54/2008 год. в сила от 17.06.2008 год./

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Региони, градове

общинска собственност разпоредителни сделки

Версия: 2

  • Създаден на: 2017-09-20 11:53:46
  • Създаден от: snezhina_ilieva
  • Последна промяна: 2018-11-01 12:31:21
  • Последно променил: migrate_data