Автор: Elka Karagyozova

непроверен

Отчет за изразходените средства за компенсации от намалени приходи от прилагането на цени за превози по автомобилния транспорт и за субсидиране на извършени превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския и планински транспорт за 2018 г. на Община Асеновград

Уникален идентификатор:  4845ab07-46d5-43a1-9e88-0cc9b7a475b1

Основна тема:  Транспорт

Версия: 2.1

Отговорник поддръжка: eli_karagiozova@assenovgrad.com

Връзка с отговорник поддръжка: eli_karagiozova@assenovgrad.com

  • Създаден на: 2019-03-25 13:09:38
  • Създаден от: elka_karagyozova
  • Последна промяна: 2019-03-25 13:14:41
  • Последно променил: elka_karagyozova