одобрен

Регистър на обектите с обществено предназначение

Уникален идентификатор:  48bb85f5-b83c-4b1c-be3f-a2c7186d533d

Описание:

Регистърът на обектите с обществено предназначение се създава и поддържа от инспекцията и се води по образец съгласно Приложение № 6 от Наредба № 9 от 2005 г на електронен и хартиен носител.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Здравеопазване

здравеопазване

Версия: 2.3

  • Създаден на: 2016-07-04 12:30:11
  • Създаден от: simona_dimitrova
  • Последна промяна: 2020-01-27 12:48:14
  • Последно променил: nadezhda_stoyanova