одобрен

Регистър на язовирите общинска собственост в община Струмяни

Уникален идентификатор:  4990a9d5-2264-4a01-9e65-38ab7baeebd2

Описание:

Регистър на язовирите на територията на община Струмяни, които са общинска собственост. Всъщност това са водоеми, но по класификацията на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор всички такива съоръжения са язовири.

Основна тема:  Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни

регистър на язовирите язовири

Версия: 2

Автор: Стоян Стоянов

Връзка с автор: strumyani_oba@yahoo.com

Отговорник поддръжка: strumyani_oba@yahoo.com

Връзка с отговорник поддръжка: strumyani_oba@yahoo.com

  • Създаден на: 2017-09-04 13:21:12
  • Създаден от: stoyan_petkov
  • Последна промяна: 2019-04-09 15:12:41
  • Последно променил: migrate_data