одобрен

Справка за броя на обучаваните студенти и докторанти в акредитираните висши училища по професионални направления

Уникален идентификатор:  4a01ae7a-22a0-42c8-8539-0bf446c8858d

Описание:

Справка за броя на обучаваните студенти и докторанти в акредитираните висши училища по професионални направления

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Некатегоризирани

csv

Версия: 1

  • Създаден на: 2017-10-23 08:20:35
  • Създаден от: d_tzvetkov
  • Последна промяна: 2018-10-15 12:07:13
  • Последно променил: migrate_data