одобрен

2022 г. - Бензен - Данни от Националната система за контрол на качеството на атмосферния въздух

Уникален идентификатор:  4a176dc9-a480-4330-9ce6-3e5122e72258

Описание:

Данни от измерени концентрации на основните показатели за качеството на атмосферния въздух, които се събират и поддържат съгласно закона за чистотата на атмосферния въздух.

Лиценз:  Условия за предоставяне на произведение за повторно използване. Признаване на авторските права (CC-BY)

Основна тема:  Околна среда

КАВ околна среда регистър РМС 214/2016 бензен ИАОС

Версия: 2.3

  • Създаден на: 2022-05-03 08:34:16
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2022-05-04 09:57:44
  • Последно променил: bikozhuharov
 

Моля изчакайте