одобрен

Регистър на домашни и безстопанствени кучета

Уникален идентификатор:  4ac7f8a0-3a55-4982-9f63-0c1e707ed383

Описание:

Регистър на домашни и безстопанствени кучета

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 1.6

Автор: Мариела Тошевска

Връзка с автор: mhtoshevska@kozloduy.bg

Отговорник подръжка: disandulova@kozloduy.bg

Връзка с отговорник подръжка: disandulova@kozloduy.bg

  • Създаден на: 2017-09-20 13:37:10
  • Създаден от: desislava_sandulova
  • Последна промяна: 2019-06-13 10:47:25
  • Последно променил: desislava_sandulova