одобрен

Общински фирми, предприятия и дейности

Уникален идентификатор:  4ae391fe-622b-43b0-a79f-8799fd75c0d5

Описание:

Общински предприятия – второстепенни разпоредители с бюджетни средства, които осъществяват своята дейност на бюджетна издръжка. Общинските предприятия не са юридически лица и осъществяват дейността си от името на Община Бургас в рамките на предоставените пълномощия. Регистърът е актуален към 04.2019г.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Икономика и финанси

бургас дейност контакти община общински предприятия фирма булстат предмет търговско дружество райони

Версия: 2.4

Автор: Иванка Касърова

Връзка с автор: v.kasarova@burgas.bg

Отговорник подръжка: v.kasarova@burgas.bg

Връзка с отговорник подръжка: v.kasarova@burgas.bg

  • Създаден на: 2019-04-09 10:27:51
  • Създаден от: ivanka_kasarova
  • Последна промяна: 2019-06-04 12:13:24
  • Последно променил: ivanka_kasarova