одобрен

Отчет на касовото изпълнение на бюджета на община Бойница за 2017 г.

Уникален идентификатор:  4aeb75c3-d4f6-4339-8fd4-bda63a041193

Описание:

Представлява отчет на бюджета по сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на община Бойница за 2017 г.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 2

Автор: Катя Вълчева

Връзка с автор: katya.genadieva@abv.bg

Отговорник поддръжка: katya.genadieva@abv.bg

Връзка с отговорник поддръжка: katya.genadieva@abv.bg

  • Създаден на: 2018-03-01 08:03:01
  • Създаден от: katya_genadieva
  • Последна промяна: 2018-10-27 10:47:38
  • Последно променил: migrate_data