одобрен

Брой регистрирана земеделска и горска техника в област Сливен по видове

Уникален идентификатор:  4b0bdae6-ca44-41ec-8abf-80ede22beab4

Описание:

Информация за броя на регистрираните на територията на област Сливен техника по видове за първото полугодие на 2020г.

Основна тема:  Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни

Версия: 2.5

Автор: ОДЗ- Сливен

Връзка с автор: ODZG_Sliven@mzh.government.bg

Отговорник поддръжка: ODZG_Sliven@mzh.government.bg

Връзка с отговорник поддръжка: ODZG_Sliven@mzh.government.bg

  • Създаден на: 2020-07-13 15:33:23
  • Създаден от: elena_trashlieva
  • Последна промяна: 2020-08-03 13:40:50
  • Последно променил: bikozhuharov