одобрен

Списък на кодовете на подземните водни тела

Уникален идентификатор:  4bc6d57f-82dd-456d-a252-7b6e39a40b0b

Описание:

Регистърът се обновява 6 години и обхваща информация за подземни водни тела на територията на поречията на реките Струма, Места и Доспат.

Лиценз:  Условия за предоставяне на произведение за повторно използване. Признаване на авторските права (CC-BY)

Основна тема:  Околна среда

околна среда списък ЗБР басейнова дирекция БД подземни водни тела район Западнобеломорски кодове

Версия: 2.4

Автор: БДЗБР

Връзка с автор: bdblg@wabd.bg

Отговорник поддръжка: e.lazarov@wabd.bg

Връзка с отговорник поддръжка: e.lazarov@wabd.bg

  • Създаден на: 2022-05-11 16:28:05
  • Създаден от: e.lazarov
  • Последна промяна: 2022-05-19 13:50:52
  • Последно променил: bikozhuharov
 

Моля изчакайте