одобрен

Регистър на второстепенни разпоредители 2019г

Уникален идентификатор:  4be86046-10f5-48fc-91f5-4f4bdf452f9d

Основна тема:  Икономика и финанси

Версия: 2.3

  • Създаден на: 2019-05-10 09:00:13
  • Създаден от: Оbshtina Ivanovo
  • Последна промяна: 2019-05-10 11:36:49
  • Последно променил: Оbshtina Ivanovo