одобрен

Регистър за предадените за оползотворяване отпадъци

Уникален идентификатор:  4c21cde6-4b11-439d-a09f-5182f3856a36

Основна тема:  Околна среда

Версия: 2.4

  • Създаден на: 2019-05-09 13:39:43
  • Създаден от: Оbshtina Ivanovo
  • Последна промяна: 2019-05-10 11:45:24
  • Последно променил: Оbshtina Ivanovo