одобрен

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ АКТОВЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ И НА ИЗМЕНЕНИЯТА ИМ

Уникален идентификатор:  4c2e337d-788d-45fd-b296-45c4a8d85f5a

Основна тема:  Региони, градове

Сухиндол

Версия: 2.2

Връзка с автор: obsuhindol@abv.bg

Отговорник подръжка: obsuhindol@abv.bg

Връзка с отговорник подръжка: obsuhindol@abv.bg

  • Създаден на: 2020-01-24 13:49:11
  • Създаден от: obsuhindol1
  • Последна промяна: 2020-02-10 16:22:09
  • Последно променил: obsuhindol1