одобрен

Разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване, община Иваново

Уникален идентификатор:  4cc1bf8a-de4d-4d50-9999-b5390e593936

Описание:

Разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване, община Иваново

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни

земеделие

Версия: 1

  • Създаден на: 2017-10-03 11:22:41
  • Създаден от: dimitar_yordanov
  • Последна промяна: 2018-10-15 07:20:15
  • Последно променил: migrate_data