одобрен

Държавен план-прием в област Силистра за учебната 2018/2019 година

Уникален идентификатор:  4d843ead-70f8-4252-8ee9-5e89fd3bb8ec

Описание:

към 15.09.2018 г.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Образование, култура и спорт

образование

Версия: 1.1

Автор: Анелия Атанасова

Връзка с автор: rio_silistra_io@mbox.contact.bg

Отговорник поддръжка: rio_silistra_io@mbox.contact.bg

Връзка с отговорник поддръжка: rio_silistra_io@mbox.contact.bg

  • Създаден на: 2018-10-02 11:41:24
  • Създаден от: aneliya_atanasova
  • Последна промяна: 2019-09-11 14:59:43
  • Последно променил: aneliya_atanasova