одобрен

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания

Уникален идентификатор:  4d9adb5c-8ba0-405d-a6f4-d13246b5e947

Основна тема:  Транспорт

Версия: 2.1

  • Създаден на: 2020-03-20 09:09:44
  • Създаден от: nergin_mahmud
  • Последна промяна: 2020-03-20 09:11:59
  • Последно променил: nergin_mahmud