одобрен

РЕГИСТЪР НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ИНСТИТУЦИИ И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА

Уникален идентификатор:  4dd0fc7c-98f6-44e6-8f36-10525ee79640

Основна тема:  Население и социални условия

Сухиндол

Версия: 2.1

Връзка с автор: obsuhindol@abv.bg

Отговорник поддръжка: obsuhindol@abv.bg

Връзка с отговорник поддръжка: obsuhindol@abv.bg

  • Създаден на: 2020-02-10 17:10:57
  • Създаден от: obsuhindol1
  • Последна промяна: 2020-02-10 17:14:55
  • Последно променил: obsuhindol1