одобрен

Информация за състоянието на въздуха

Уникален идентификатор:  4e21879c-3c88-452e-a801-130ac56f71e6

Описание:

Данни за измерените концентрации на ФПЧ10 в пунктовете за мониторинг на територията на РИОСВ-Русе по месеци

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Околна среда

атмосферен въздух пунктове за мониторинг

Версия: 33

Автор: Рени Петрова

Връзка с автор: rpetrova@riosv-ruse.org

  • Създаден на: 2018-06-15 11:28:01
  • Създаден от: reni_petrova
  • Последна промяна: 2020-03-18 11:45:40
  • Последно променил: reni_petrova