одобрен

Информация за състоянието на въздуха

Уникален идентификатор:  4e21879c-3c88-452e-a801-130ac56f71e6

Описание:

Данни за измерените концентрации на ФПЧ10 в пунктовете за мониторинг на територията на РИОСВ-Русе през 2018 г. по месеци

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Околна среда

атмосферен въздух пунктове за мониторинг

Версия: 21.3

Автор: Рени Петрова

Връзка с автор: rpetrova@riosv-ruse.org

  • Създаден на: 2018-06-15 11:28:01
  • Създаден от: reni_petrova
  • Последна промяна: 2019-03-19 15:05:25
  • Последно променил: reni_petrova