одобрен

Регистър на издадени актове за изработване и одобряване на устройствени планове и на техните изменения

Уникален идентификатор:  4e300448-5162-4fc8-aa74-c37f122846af

Описание:

Регистър на издадени актове за изработване на устройствени планове и на техните изменения в Областна администрация Видин.
В сила от 01.01.2017г.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Некатегоризирани

актове видин планове

Версия: 2

Отговорник поддръжка: it_oa@vidin.government.bg

Връзка с отговорник поддръжка: it_oa@vidin.government.bg

  • Създаден на: 2017-09-27 07:02:19
  • Създаден от: yuliyan_dionisov
  • Последна промяна: 2018-11-26 19:42:27
  • Последно променил: migrate_data