одобрен

Месечни отчети за оперативната контролна дейност на РИОСВ-Смолян

Уникален идентификатор:  4f288fa6-7a3c-44e0-81db-06734d03ec54

Описание:

Месечни отчети за оперативната контролна дейност на РИОСВ-Смолян

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Околна среда

дейност отчети риосв смолян месечни РМС 54/2019 контролна

Версия: 1.2

Източник: РИОСВ-Смолян

Автор: инж. Иван Пенелов - гл.експерт

Връзка с автор: ipenelov@mbox.contact.bg

Отговорник поддръжка: ipenelov@mbox.contact.bg

Връзка с отговорник поддръжка: ipenelov@mbox.contact.bg

  • Създаден на: 2021-01-12 13:32:49
  • Създаден от: ivan_penelov
  • Последна промяна: 2021-01-12 19:17:13
  • Последно променил: bikozhuharov