одобрен

Регистър на военните паметници в Област Стара Загора

Уникален идентификатор:  4f2baf68-2bfa-4345-9aef-9caa0ff39eab

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 1

Автор: Деян Грудев

Връзка с автор: dgrudev@sz.government.bg

Отговорник поддръжка: maleksieva@sz.government.bg

Връзка с отговорник поддръжка: maleksieva@sz.government.bg

  • Създаден на: 2016-08-03 11:16:51
  • Създаден от: mariya_aleksieva
  • Последна промяна: 2018-10-28 16:34:09
  • Последно променил: migrate_data