одобрен

Отчет за касовото изпълнение към 28.02.2019г.

Уникален идентификатор:  4fa23f89-5566-46ba-ba00-46166275af9e

Основна тема:  Икономика и финанси

Версия: 1.1

Автор: Мария Николова

Връзка с автор: m_nikolova@provadia.bg

Отговорник подръжка: a_ahmed@provadia.bg

Връзка с отговорник подръжка: a_ahmed@provadia.bg

  • Създаден на: 2019-04-05 17:41:51
  • Създаден от: alkin_ahmed
  • Последна промяна: 2019-04-05 17:42:38
  • Последно променил: alkin_ahmed