одобрен

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания за 2018 г.

Уникален идентификатор:  4fe0907b-eac5-414a-903d-6e469256618d

Описание:

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания за 2018 г.

Основна тема:  Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни

Версия: 2.1

Автор: инж. Веселина Василева-Иванова

Връзка с автор: veselina001000@abv.bg

  • Създаден на: 2019-03-14 14:01:24
  • Създаден от: obsobstvenost
  • Последна промяна: 2019-03-14 14:17:46
  • Последно променил: obsobstvenost