одобрен

Справка за нивата на фини прахови частици в атмосферния въздух на територията на РИОСВ

Уникален идентификатор:  50. Справка за нивата на фини прахови частици в атмосферния въздух на територията на РИОСВ

Описание:

Справка за нивата на фини прахови частици в атмосферния въздух на територията на РИОСВ - Хасково

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Околна среда

Версия: 3.2

  • Създаден на: 2019-02-11 10:29:32
  • Създаден от: mitko_mitev
  • Последна промяна: 2019-02-13 10:50:10
  • Последно променил: mitko_mitev