одобрен

Регистър на имотите с променено предназначение

Уникален идентификатор:  504d4ac4-ad52-42af-b9d7-e66359ff92a4

Описание:

Регистър на имотите с променено предназначение на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ към ОД ”Земеделие” гр. Монтана за периода от м. 05.2021 г. до 12.2021 г. с натрупване

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни

имоти монтана одз регистър РМС 435/2020 предназначение променено

Версия: 2.6

Автор: Областна дирекция "Земеделие" - Монтана

Връзка с автор: odzg@net-surf.net

Отговорник поддръжка: odzg@net-surf.net

Връзка с отговорник поддръжка: odzg@net-surf.net

  • Създаден на: 2021-06-02 09:58:34
  • Създаден от: silvia_simeonova
  • Последна промяна: 2021-06-02 11:42:39
  • Последно променил: bikozhuharov