одобрен

Информационна база данни за регистрация, отчет и контрол на техниката (№ 27)

Уникален идентификатор:  511fd5c9-962b-449a-85ce-643aadd9ea18

Описание:

Информационна база данни за регистрация, отчет и контрол на техниката (№ 27)

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 5

  • Създаден на: 2019-11-18 12:59:45
  • Създаден от: ERSA_OpenData
  • Последна промяна: 2019-11-18 18:00:15
  • Последно променил: ERSA_OpenData