одобрен

Регистър на издадени разрешения за строеж

Уникален идентификатор:  513d3af6-336c-46a2-9a41-d00920b24c7a

Описание:

Регистър на издадени разрешения за строеж в Областна администрация Видин.
В сила от 01.01.2017г.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Некатегоризирани

видин разрешения строеж

Версия: 2

Отговорник поддръжка: it_oa@vidin.government.bg

Връзка с отговорник поддръжка: it_oa@vidin.government.bg

  • Създаден на: 2017-09-27 06:48:37
  • Създаден от: yuliyan_dionisov
  • Последна промяна: 2018-11-26 19:42:04
  • Последно променил: migrate_data