одобрен

Регистър на заверените от Община Две могили технически паспорти на сгради

Уникален идентификатор:  5149c479-25aa-4c7a-a2c8-acf81da87486

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Некатегоризирани

ТСУ

Версия: 1

Автор: Петър Кръстев

Отговорник поддръжка: admin@dvemogili.bg

Връзка с отговорник поддръжка: admin@dvemogili.bg

  • Създаден на: 2016-09-27 11:05:31
  • Създаден от: petar_krastev
  • Последна промяна: 2018-11-02 18:33:14
  • Последно променил: migrate_data