одобрен

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета на община Куклен към 30.09.2018 г.

Уникален идентификатор:  51831a16-e63d-47c8-b119-463be25da370

Основна тема:  Икономика и финанси

Версия: 2.1

Автор: Мария Ковачева

Връзка с автор: finansi@kuklen.org

Отговорник подръжка: finansi@kuklen.org

Връзка с отговорник подръжка: finansi@kuklen.org

  • Създаден на: 2019-04-03 09:26:43
  • Създаден от: mariya_kovacheva
  • Последна промяна: 2019-04-03 09:28:39
  • Последно променил: mariya_kovacheva