одобрен

Отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Сърница към 30.09.2019 г.

Уникален идентификатор:  51886adb-ed69-4aa0-84c5-79b705ef7421

Описание:

Отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Сърница към 30.09.2019 г.

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 2.2

Източник: Община Сърница

Автор: Реджеп Мерджан

Връзка с автор: support@sarnitsa.bg

  • Създаден на: 2019-11-26 10:48:28
  • Създаден от: support
  • Последна промяна: 2019-11-26 10:51:00
  • Последно променил: support