одобрен

Yearly-applications-2016

Уникален идентификатор:  52458bf3-262a-4b89-b459-df85a53994fc

Описание:

Брой подадени молби за международна закрила в Република България за периода 01.01.2016 - 31.12.2016 г.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 3

Автор: Яница Ряпова

Връзка с автор: Yanitsa.Ryapova@saref.government.bg

Отговорник поддръжка: Yanitsa.Ryapova@saref.government.bg

Връзка с отговорник поддръжка: Yanitsa.Ryapova@saref.government.bg

  • Създаден на: 2017-04-28 11:46:10
  • Създаден от: YR
  • Последна промяна: 2018-11-26 13:41:13
  • Последно променил: migrate_data