одобрен

Списък на физическите/юридически лица, на които са издадени годишни разрешителни за паша на домашни животни на територията на Национален парк "Пирин", съгласно чл. 50, т.5 от Закона за защитените територии /ЗЗТ/ - 2019г.

Уникален идентификатор:  52d5c13e-5a3f-46fa-afb0-6feb9a6acb56

Основна тема:  Околна среда

Версия: 2.1

  • Създаден на: 2019-12-09 11:10:57
  • Създаден от: donevichina
  • Последна промяна: 2019-12-09 11:16:33
  • Последно променил: donevichina