одобрен

Среден успех от държавните зрелостни изпити по училища и по предмети. Среден успех и брой явили се на задължителни държавни зрелостни изпити - майска сесия 2017 г.

Уникален идентификатор:  52d950bf-1919-4a22-af10-5172729eb14d

Описание:

Среден успех и брой явили се на задължителни държавни зрелостни изпити - майска сесия 2017 г.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 2

  • Създаден на: 2017-10-24 10:40:14
  • Създаден от: d_tzvetkov
  • Последна промяна: 2019-09-30 13:35:55
  • Последно променил: d_tzvetkov