одобрен

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания

Уникален идентификатор:  53c17290-428a-40ea-b61a-ce73579d31f3

Описание:

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания в Община Челопеч

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Региони, градове

издадени карти община паркиране регистър трайни увреждания хора челопеч РМС 436/2017

Версия: 2.2

Автор: Иванка Иванова

Връзка с автор: Ivanka.Ivanova@chelopech.egov.bg

Отговорник поддръжка: Ivanka.Ivanova@chelopech.egov.bg

Връзка с отговорник поддръжка: Ivanka.Ivanova@chelopech.egov.bg

  • Създаден на: 2017-10-09 07:28:37
  • Създаден от: stoyanka_stamenova_dimitrova
  • Последна промяна: 2021-04-05 18:12:16
  • Последно променил: bikozhuharov