одобрен

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ КАРТИ ЗА ПАРКИРАНЕ НА ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ

Уникален идентификатор:  53c17290-428a-40ea-b61a-ce73579d31f3

Описание:

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ КАРТИ

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Некатегоризирани

паркиране

Версия: 1.2

Автор: Иванка Иванова

Връзка с автор: Ivanka.Ivanova@chelopech.egov.bg

Отговорник поддръжка: Ivanka.Ivanova@chelopech.egov.bg

Връзка с отговорник поддръжка: Ivanka.Ivanova@chelopech.egov.bg

  • Създаден на: 2017-10-09 07:28:37
  • Създаден от: stoyanka_stamenova_dimitrova
  • Последна промяна: 2020-01-28 15:27:55
  • Последно променил: stoyanka_stamenova_dimitrova