одобрен

ЧУЖДЕСТРАННИ ПРЕКИ ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ НЕФИНАНСОВИЯ СЕКТОР КЪМ 31.12. ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ КИД-2008 (A38)

Уникален идентификатор:  53edf02a-d419-4c9e-8605-f595c94da438

Основна тема:  Икономика и финанси

Версия: 1.1

  • Създаден на: 2019-03-21 19:22:42
  • Създаден от: kgeorgiev
  • Последна промяна: 2019-03-21 19:23:57
  • Последно променил: kgeorgiev