одобрен

Регистър на Разрешителните и Регистрационните документи, издадени от РИОСВ Шумен

Уникален идентификатор:  54d88b37-a20c-467e-bdc3-4a108452c259

Основна тема:  Околна среда

Версия: 18

Автор: РИОСВ Шумен

Връзка с автор: riosv@riosv-shumen.eu

Отговорник поддръжка: riosv@riosv-shumen.eu

Връзка с отговорник поддръжка: riosv@riosv-shumen.eu

  • Създаден на: 2019-03-15 16:38:50
  • Създаден от: dragomir_vasilev
  • Последна промяна: 2020-08-04 14:10:48
  • Последно променил: dragomir_vasilev