одобрен

ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ

Уникален идентификатор:  55649d7c-26ea-4109-a6d9-68aeeede4308

Описание:

ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Некатегоризирани

услуга

Версия: 2.1

Автор: Кунчо Тороманов

Връзка с автор: Kuncho.Toromanov@chelopech.egov.bg

Отговорник подръжка: Kuncho.Toromanov@chelopech.egov.bg

Връзка с отговорник подръжка: Kuncho.Toromanov@chelopech.egov.bg

  • Създаден на: 2017-01-13 14:16:24
  • Създаден от: stoyanka_stamenova_dimitrova
  • Последна промяна: 2020-01-28 16:25:29
  • Последно променил: stoyanka_stamenova_dimitrova