одобрен

ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ

Уникален идентификатор:  55649d7c-26ea-4109-a6d9-68aeeede4308

Описание:

ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Некатегоризирани

услуга

Версия: 2

Автор: Кунчо Тороманов

Връзка с автор: k.toromanov@chelopech.org

Отговорник подръжка: k.toromanov@chelopech.org

Връзка с отговорник подръжка: k.toromanov@chelopech.org

  • Създаден на: 2017-01-13 14:16:24
  • Създаден от: stoyanka_stamenova_dimitrova
  • Последна промяна: 2018-11-09 09:15:22
  • Последно променил: migrate_data