одобрен

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.11.2019г.

Уникален идентификатор:  55699fe7-cf7b-4e2c-861e-f1d7ed371a36

Основна тема:  Икономика и финанси

Версия: 2.1

Автор: Мария Николова

Връзка с автор: m_nikolova@provadia.bg

Отговорник подръжка: a_ahmed@provadia.bg

Връзка с отговорник подръжка: a_ahmed@provadia.bg

  • Създаден на: 2019-12-18 14:41:48
  • Създаден от: alkin_ahmed
  • Последна промяна: 2019-12-18 14:45:27
  • Последно променил: alkin_ahmed