одобрен

Списък на възложителите

Уникален идентификатор:  56999e34-6a10-4b50-8a88-04658d5083b1

Описание:

Списък на възложителите, които са изпращали информация за вписване в Регистъра на обществените поръчки или базата данни с публични покани.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Некатегоризирани

възложител зоп обществени поръчки

Версия: 2

Автор: Сашка Иванова

Връзка с автор: sm.ivanova@aop.bg

Отговорник подръжка: sm.ivanova@aop.bg

Връзка с отговорник подръжка: sm.ivanova@aop.bg

  • Създаден на: 2015-07-09 12:40:14
  • Създаден от: sm_ivanova
  • Последна промяна: 2019-02-13 14:53:37
  • Последно променил: migrate_data