одобрен

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон

Уникален идентификатор:  56a6b41b-8fb2-4117-9c25-e80fdbda1f78

Описание:

списък на местата на контейнери за разделно събиране на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на гр. Брезник

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Околна среда

отпадъци за оползотворяване пластмаси стъкло хартия

Версия: 2.1

Автор: Детелина Виденова

Връзка с автор: detelina_79@abv.bg

Отговорник поддръжка: obbreznik_mpetkova@abv.bg

Връзка с отговорник поддръжка: obbreznik_mpetkova@abv.bg

  • Създаден на: 2017-09-27 08:36:07
  • Създаден от: margarita_petkova
  • Последна промяна: 2019-04-25 11:46:59
  • Последно променил: margarita_petkova