одобрен

Списък на процедираните по реда на ЗБР инвестиционни предложения, планове, програми и проекти на територията на РИОСВ - Стара Загора

Уникален идентификатор:  56ad19b7-d80e-4f40-b36b-d505b408dc7d

Описание:

Списък на процедираните по реда на ЗБР инвестиционни предложения, планове, програми и проекти на територията на РИОСВ - Стара Загора

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Околна среда

Версия: 1.1

Автор: Христо Стоев

Връзка с автор: office@stz.riew.gov.bg

Отговорник подръжка: office@stz.riew.gov.bg

Връзка с отговорник подръжка: office@stz.riew.gov.bg

  • Създаден на: 2019-04-08 14:39:06
  • Създаден от: Hristo Stoev
  • Последна промяна: 2019-04-08 14:40:45
  • Последно променил: Hristo Stoev