одобрен

Регистър на лицата, практикуващи неконвенционални методи

Уникален идентификатор:  57184ec0-9888-4594-bfea-42e5b64ec5e3

Описание:

Съгласно чл. 171 от Закона за здравето и Наредба № 7 от 2005 г. за изискванията към дейността на лицата, които упражняват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 1

  • Създаден на: 2018-05-18 10:28:53
  • Създаден от: neli_ivanova_kovacheva
  • Последна промяна: 2018-11-01 12:52:06
  • Последно променил: migrate_data