одобрен

Национален регистър за правна помощ

Уникален идентификатор:  57383897-ce22-4143-b911-543f17dc3df5

Описание:

Национален регистър за правна помощ
Националното бюро за правна помощ (НБПП) води Национален регистър за правна помощ (НРПП) на адвокатите, определени да осъществяват правна помощ по съдебни райони на съответните окръжни съдилища.
Регистърът е публичен. Той се съставя на хартиен и на електронен носител и се публикува в Интернет. За вписване в Националния регистър за правна помощ кандидатът подава заявление-образец до НБПП чрез съответния адвокатски съвет.
Актуализиране на Националния регистър за правна помощ за следващата календарна година се прави до края на м. март или до края на м. септември на предходната календарна година.

Основна тема:  Правосъдие, правна система, обществена безопасност

Версия: 3.3

Автор: Радост Карамфилова

Връзка с автор: nbpp@nbpp.government.bg

Отговорник поддръжка: nbpp@nbpp.government.bg

Връзка с отговорник поддръжка: nbpp@nbpp.government.bg

  • Създаден на: 2019-02-06 13:56:18
  • Създаден от: r.karamfilova
  • Последна промяна: 2020-06-17 15:00:26
  • Последно променил: k.simeonov