одобрен

Регистър Имоти - публична общинска собственост

Уникален идентификатор:  57789f68-68ef-48da-9742-708b577e685b

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 2.1

  • Създаден на: 2019-04-04 17:53:03
  • Създаден от: adminlz
  • Последна промяна: 2019-04-04 17:54:35
  • Последно променил: adminlz