одобрен

Бюлетин за продажба на имущества от масата на несъстоятелността

Уникален идентификатор:  5779556d-0907-4b58-b69a-415f3d602c9f

Описание:

Министерство на правосъдието поддържа Бюлетин за продажба на имущества от масата на несъстоятелността.
Правно основание: Търговски закон и Наредба № 3 от 27.06.2005 г. за подбор, квалификация и контрол върху синдиците.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Некатегоризирани

регистри

Версия: 2

Автор: Любов Бончева

Връзка с автор: L_Boncheva@justice.government.bg

Отговорник поддръжка: L_Boncheva@justice.government.bg

Връзка с отговорник поддръжка: L_Boncheva@justice.government.bg

  • Създаден на: 2015-05-29 11:12:10
  • Създаден от: n_ivanova
  • Последна промяна: 2018-11-30 02:07:46
  • Последно променил: migrate_data