одобрен

Актуализиран списък на образователните институции на територията на област София-град за учебната 2019/2020 година

Уникален идентификатор:  57b2a5e5-bca4-4b2e-8a74-490772f2d121

Описание:

Списъкът включва 558 образователни институции: училища, детски градини, центрове за подкрепа за личностно развитие, специализирани обслужващи звена

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Образование, култура и спорт

детски градини образователни институции училища ЦПЛР ЦСОП СОЗ

Версия: 2.1

Източник: НЕИСПУО

Автор: Любка Методиева

Връзка с автор: l.metodieva@edusofia.bg

Отговорник поддръжка: ruo_sofia_grad@mon.bg

Връзка с отговорник поддръжка: ruo_sofia_grad@mon.bg

  • Създаден на: 2020-04-30 10:35:12
  • Създаден от: l.metodieva
  • Последна промяна: 2020-04-30 11:38:20
  • Последно променил: l.metodieva